خانه / سوابق شغلی | اسماعیل خلج امیرحسینی

سوابق شغلی | اسماعیل خلج امیرحسینی

سوابق و فعالیت های شغلی مهندس اسماعیل خلج امیر حسینی

الف) سابقه مدیریت و فعالیت در سه کشور قطز ، عمان و ترکیه

ب )  ۱۲ سال فعالیت در صنعت روغن های خوراکی

پ ) بنیان گذار الوروغن و فروش مجازی

ت)  ۵ سال سابقه در حوزه سابقه در حوزه مارکتینگ فروش و مدیریت فروش

ث)  محقق در حوزه واردات و صادرات روغن های صنفی و صنعتی

ج) راه اندازه کارخانه روغن کشی

هم اکنون بیشترین فعالیت آقای مهندس در زمینه فروش و مدیریت مجموعه الوروغن می باشد .