خانه / درباره اسماعیل خلج امیر حسینی

درباره اسماعیل خلج امیر حسینی

اسماعیل خلج امیر حسینی: بیش از ۶ سال بصورت حرفه ای و مستقل در زمینه توزیع روغن خوراکی فعالیت داشته وبیش از۱۰ سال است در حوزه های مختلف صنایع غذایی مجموعه های مرتبط ، پروژه های متعددی انجام داده ام.

تحصیلات دانشگاهی ام در زمینه معماری  و در زمینه مهندسی صنایع غذایی بوده .