• مهندس امیرحسینی

  کارشناس صنایع غذایی

 • اسماعیل خلج امیر حسینی

  موسس الو روغن

 • مهندس خلج امیر حسینی

  موسس اولین پخش روغن خوراکی اینترنتی

 • امیرحسینی خلج

  فارغ التحصیل معماری و صنایع غذایی

 • اسماعیل خلج امیرحسینی

  کارآفرین برتر 1396

آخرین نوشته ها | اسماعیل خلج امیرحسینی